اخبار برگزیده :

آموزش الکترونیکی

دریافت فایل های دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز خدمات فناوری و کسب کار از این صفحه امکان پذیر می باشد.3d-small-people-carrying-books-13790286

 

۱-دوره آموزشی ارتقاء مشاورین (آشنایی با ارزیابی مالی واحدهای صنعتی)       مدرس: دکتر عابدی

آشنایی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی(لینک دانلود)                 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی(لینک دانلود)