اخبار برگزیده :

برگزاری جلسه کمیته راهبری مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی

برگزاری جلسه کمیته راهبری مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی

 IMG_20201208_103113  IMG_20201208_103101

جلسه کمیته راهبری مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی با هدف بررسی استقرار شرکت های متقاضی دراین ساختمان به ریاست میرزایی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی برگزار گردید.

 IMG_20201208_100439  IMG_20201208_100445