اخبار برگزیده :

کارگاه آموزشی ارائه مؤثر به همت فن بازار منطقه ای استان مرکزی و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

کارگاه آموزشی ارائه مؤثر به همت فن بازار منطقه ای استان مرکزی و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

تاریخ برگزاری: ۹۸/۰۶/۲۱

کارگاه آموزشی ارائه مؤثر به همت فن بازار منطقه ای استان مرکزی و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با حضور و استقبال مسئولین، مدیران کسب و کارهای نوپا، مشاورین، صنعتگران و مخترعین با هدف آشنایی بیشتر با نحوه ارئه مؤثر در قالب کارگروهی به تهیه و ارائه خود در میان حاضرین پرداختند.

eraeemoaserriverspitch1 eraeemoaserriverspitch3
eraeemoaserriverspitch4 eraeemoaserriverspitch6

 

این کارگاه آموزشی با مشارکت گروه مهندسی ایده پردازان بهیاد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان حاضر در دوره آموزشی مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و وزارت اقتصاد انرژی آلمان برگزار گردید.

eraeemoaserriverspitch5 eraeemoaserriverspitch8