اخبار برگزیده :

برگزاری کلینیک تخصصی سیار کسب و کار در شهرک صنعتی زاویه با حضور جمعی از مشاورین استان مرکزی

برگزاری کلینیک تخصصی سیار کسب و کار در شهرک صنعتی زاویه با حضور جمعی از مشاورین استان مرکزی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

 riverspitch18  riverspitch17
 riverspitch11  riverspitch5
 riverspitch10  riverspitch7

 

کلینیک تخصصی سیار کسب و کار با حضور جمعی از مشاورین استان مرکزی با هدف ارائه خدمات تخصصی صنعتی و توسعه قرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای در شهرک صنعتی زاویه برگزار گردید، در این رویداد که با استقبال واحد های صنعتی همراه بود شرکت مشاور مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان به ارائه خدمات مشاوره ای و عارضه یابی پرداختند.