اخبار برگزیده :

بازدید مهندس محمد ابراهیم رضایی نماینده محترم مردم شریف خمین در مجلس شورای اسلامی از مرکز خدمات فناوری و کسب کار استان مرکزی

بازدید مهندس محمد ابراهیم رضایی نماینده محترم مردم شریف شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی از مرکز خدمات فناوری و کسب کار استان مرکزی

٢٩ خرداد ۱۳۹۸

در این نشست رضایی از نزدیک در جریان اقدامات انجام گرفته از سوی واحد‌های مشاور مستقر در این مرکز در راستای ارایه خدمات به واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط استان بویژه صنایع شهرستان خمین قرار گرفت.
در این دیدار مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با اشاره به توانمندی‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه صنعتی استان با اشاره به شبکه سازی جهت ارایه خدمات توسعه ای در سراسر استان افزود تمرکز زدایی ارایه خدمات به صنایع استان در چند سال اخیر همواره در برنامه های این شرکت قرار داشته است.

dc604a1e-5574-4694-bf81-41dbc8296ac8
مهندس رضایی از تعدادی از دفاتر شرکتهای مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار بازدید نمود و بر اثرگذاری این خدمات تاکید نمود.
در این نشست برخی از مشکلات واحد‌های صنعتی شهرستان خمین از سوی نماینده این شهرستان با آمره مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و معاونین این شرکت بررسی و حل و فصل گردید